Συγγραφικό Έργο

Δηλητηριάσεις
Χρ. Ουζούνη, Κ. Νακάκης. Επείγουσα Νοσηλευτική, Τόμος Α΄, Κεφάλαιο 18, σελ. 255-303. Εκδόσεις: Έλλην (Ίων) 2010. [Ακαδημαϊκό σύγγραμμα]


Δήγματα ζωών και  νυγμοί εντόμων.

Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Επείγουσα Νοσηλευτική, Τόμος Α΄ Κεφάλαιο 19, σελ.305-336 Εκδόσεις: Έλλην (Ίων) 2010. [Ακαδημαϊκό σύγγραμμα]


Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις.

Χρ.Ουζούνη. Επείγουσα Νοσηλευτική, Τόμος Β΄. Κεφάλαιο 21, σελ. 207-218. Εκδόσεις: Έλλην (Ίων) 2010. [Ακαδημαϊκό σύγγραμμα]


Διασυνδετική επικοινωνία των νοσηλευτών.

Χρ.Ουζούνη. Η επικοινωνία των νοσηλευτών με τους ασθενείς τους. σελ. 35-39. Εκδόσεις: Σίρρις 2000.


Οι φραγμοί επικοινωνίας ως εμπόδιο στη συνδιαλλαγή και συναισθηματική προσέγγιση του νοσηλευτή με τον άρρωστο που πάσχει από καρκίνο.

Χρ.Ουζούνη. Εκδόσεις: Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 1998. [Συλλογικός τόμος]


Η ψυχολογική επιβάρυνση των νοσηλευτών που εργάζονται σε μονάδες Εντατικής παρακολούθησης. [Psychological distress of nursing staff working in intensive care units].

Χρ.Ουζούνη. Εκδόσεις: Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 1999. [Συλλογικός τόμος]